кузнецов павло (1878-1968)

Коктебель.

Коктебель. 1929 р. Папір, графітний олівець, туш, пензель. 25х34 см.

Роботу було представлено на аукціоні Графіка 01/10/2011

Народився у Саратові. Навчався у Бого любсь кому рисувальному училищі (1891–1897), Московському учи- лищі живопису, скульптури і архітектури у А. Архіпова, К. Коровіна, В. Сєрова (1897–1904), відві дував приватні Академії у Парижі (1905). Член творчих об'єднань «Мир искусства», «Голубая роза» та інших. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1928). Працював як живописець, графік, сценограф. Роботи зберігаються у багатьох музейних зібраннях, зокрема у Державному музеї образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві, Державній Третьяковській галереї, Державному Російському музеї у Санкт-Петербурзі, а також у приватних зібраннях. «Коктебель» виконано під час творчого відрядження П. В. Кузнецова 1925 – 1929 ро ків у Крим і на Кавказ. Це була друга зус тріч художника з Кримом. В кінці 1900-х – на початку 1910-х років, спільно з Є. Є. Лансере і товаришами по мистецькому об’єднанню «Голубая роза» О. Т. Матвеєвим та П. С. Уткіним він пра цював над декоративним оформленням архітектурно-паркового ансам блю кримсь кого маєтку Я. Є. Жуковського у Кучук-Кої. Подорож, здійснена у другій половині 1920-х років, стала поштовхом до нових творчих відкриттів: композиція набула глибини, малюнок – динаміки. Водночас, збереглася індивідуальна творча манера рисунку, вироб лена у 1910-і роки. Метафорично тракту ючи пейзаж, розмиваючи кордони часу та простору, художник виявляє структуру та рельєф стародавньої коктебельської землі. Виникає ефект експромту, відчуття насолоди художника від темпу малювання. Твори 1920-х – початку 1930-х років були останнім, третім піком злету творчості П. В. Кузнецова.